Skip to content

Jak regenerujemy

diesel logo biale

Diesel Pomoc oferuje szerokie usługi w zakresie regeneracji.

Posiadamy autoryzację Firmy Bosch, Delphi, Siemens, VDO, Continental, ZEXEL, VRZ.
 
Jeśli chodzi o firmę DENSO to regeneracja odbywa się na częściach oraz urządzeniach identycznych jak przy regeneracji fabrycznej. Posiadamy 26 odrębnych stołów probierczych spełniających warunki do otrzymania Autoryzacji danego producenta.

Do testowania oraz kalibracji używamy identycznych urządzeń oraz
stołów probierczych jak przy produkcji i kalibracji fabrycznie nowych
produktów.

Każdy produkt, który opuszcza stanowisko regeneracyjne poddawany jest ostatecznemu testowi, kalibracji lub wygenerowaniu certyfikatu . Oznacza to, że każdy produkt spełnia warunki pracy i normy identyczne jak nowy produkt.

Udzielamy Rocznej Gwarancji 

na wszystkie produkty. 

Diesel Pomoc

ul.Gratyny 24
02 – 995 Warszawa
biuro@dieselpomoc.pl
Tel. 606 122 221

diesel logo biale